Home Забравените архиви

Забравените архиви

В тази част от книгата ще имате възможността да се запознаете с: 3. Граждански познания Държава, правителство, разни видове (форми) на управлението Власти: Законодателна, Изпълнителна и Съдебна Законъ, Правилникъ, Указъ и Приказъ Министерства и Подведомствените им учреждения Министерство на Вътрешните работи Медицинска частъ Министерство на Народното просвещение Министерство на финансите        
Намерих го в едно полуобезлюдено мелнишко село наречено Любовище, където времето сякаш бе спряло. Там, на втория етаж на изоставена селска къща, сред разхвърляни дрипи, щайги и железни пирони, открих една истинска реликва, от която до днешно време е останал един единствен екземпляр. „Ръководство по изпит за бирници“ е в над 400 страници и съдържа […]
Бобешино е малко селце разположено на  българо-сръбската граница, от което са останали само спомени. Далечни и почти заличени от времето, все пак успяхме да спасим едва частица от тях, при претърсването на една запустяла и почти рухнала стара къща. Голяма част от спасените документи са договори за покупко-продажба на земя, написани ръчно на парчета хартия, […]
Разорението на Тракийскитѣ българи прѣзъ 1913 година от Л. Милетичъ – Сив кладенец   Село Гьокчебунаръ Войници и башибозуци ограбватъ населението. — Турски и гръцки „автономски” четници нахлуватъ въ селото. — Изтезания и убийства за пари. — Въ селското читалище затворенитѣ мѫже живи изгорени, много други избити въ селото я въ гората, мѫже и жени. — […]