Далечни спомени от Бобeшино

Бобешино е малко селце разположено на  българо-сръбската граница, от което са останали само спомени. Далечни и почти заличени от времето, все пак успяхме да спасим едва частица от тях, при претърсването на една запустяла и почти рухнала стара къща.

Далечни спомени от Бобeшино

Бобешино е малко селце разположено на  българо-сръбската граница, от което са останали само спомени. Далечни и почти заличени от времето, все пак успяхме да спасим едва частица от тях, при претърсването на една запустяла и почти рухнала стара къща. Голяма част от спасените документи са договори за покупко-продажба на земя, написани ръчно на парчета хартия, а други са попълвани в официални за онова си време бланки. Сред всички непотребни вещи, разхвърляни по пода на къщата, открихме и  доста снимки, профсъюзна членска книжка, членска книжка на отечествения фронт и военно-отчетна книжка.

Реших да направя всички тези интересни  артефакти публично достояние, защото те са част от нашата история.

Най-старият "Продавателенъ записъ" е от 1899г.

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №1 от 1939г.

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №2 от 1952г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №3 от 1922г.

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №4 от 1936г.

Далечни спомени от Бобeшино

 

 

ДОКУМЕНТ №5 от 1954г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №6 от 1951г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №7 от 1950г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

ДОКУМЕНТ №8 от 1952г.

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №9 от 1931г.

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №10 от 1907г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №11 от 1919г.

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №12 от 1950г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

ДОКУМЕНТ №13 от 1945г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №14 от 1946г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

ДОКУМЕНТ №15 от 1946г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №16 от 1934г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

 

ДОКУМЕНТ №17 от 1940г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

ДОКУМЕНТ №18 от 1910г.

Далечни спомени от Бобeшино

ДОКУМЕНТ №19 от 1947г.

Далечни спомени от Бобeшино

ДОКУМЕНТ №20 от 1936г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

ДОКУМЕНТ №21 от 1919г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

ДОКУМЕНТ №22 от 1950г.

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

СНИМКИ:

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

 

 

ПРОФСЪЮЗНА ЧЛЕНСКА КНИЖКА:

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

ЧЛЕНСКА КНИЖКА НА КООПЕРАТИВНИЯ СЪЮЗ:

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

 

ЧЛЕНСКА КНИЖКА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ:

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

ВОЕННО-ОТЧЕТНА КНИЖКА:

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино