Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Далечни спомени от Бобeшино

Бобешино е малко селце разположено на  българо-сръбската граница, от което са останали само спомени. Далечни и почти заличени от времето, все пак успяхме да спасим едва частица от тях, при претърсването на една запустяла и почти рухнала стара къща. Голяма част от спасените документи са договори за покупко-продажба на земя, написани ръчно на парчета хартия, а други са попълвани в официални за онова си време бланки. Сред всички непотребни вещи, разхвърляни по пода на къщата, открихме и  доста снимки, профсъюзна членска книжка, членска книжка на отечествения фронт и военно-отчетна книжка.

Реших да направя всички тези интересни  артефакти публично достояние, защото те са част от нашата история.

Най-старият "Продавателенъ записъз" е от 1899г.

 

ДОКУМЕНТ №1 от 1939г.

 

ДОКУМЕНТ №2 от 1952г.

 

ДОКУМЕНТ №3 от 1922г.

 

ДОКУМЕНТ №4 от 1936г.

 

 

ДОКУМЕНТ №5 от 1954г.

 

ДОКУМЕНТ №6 от 1951г.

 

ДОКУМЕНТ №7 от 1950г.

ДОКУМЕНТ №8 от 1952г.

 

ДОКУМЕНТ №9 от 1931г.

 

ДОКУМЕНТ №10 от 1907г.

 

ДОКУМЕНТ №11 от 1919г.

 

ДОКУМЕНТ №12 от 1950г.

ДОКУМЕНТ №13 от 1945г.

 

ДОКУМЕНТ №14 от 1946г.

ДОКУМЕНТ №15 от 1946г.

 

ДОКУМЕНТ №16 от 1934г.

 

ДОКУМЕНТ №17 от 1940г.

ДОКУМЕНТ №18 от 1910г.

ДОКУМЕНТ №19 от 1947г.

ДОКУМЕНТ №20 от 1936г.

ДОКУМЕНТ №21 от 1919г.

ДОКУМЕНТ №22 от 1950г.

СНИМКИ:

 

 

ПРОФСЪЮЗНА ЧЛЕНСКА КНИЖКА:

 

 

ЧЛЕНСКА КНИЖКА НА КООПЕРАТИВНИЯ СЪЮЗ:

 

 

 

ЧЛЕНСКА КНИЖКА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ:

 

 

ВОЕННО-ОТЧЕТНА КНИЖКА: