Една история в снимки - от Пещерския водопад до Враня стена

Надясно от селската чешма - бе ми казал възрастен човек от Пещера - се вие пътя за манастира, а тръгнеш ли наляво, съвсем след кратко ще се дивиш на хубостта на Пещерския водопад!

Една история в снимки - от Пещерския водопад до Враня стена

Открих го съвсем случайно, докато търсех пътя към Пещерския манастир.

- Надясно от селската чешма - бе ми казал възрастен човек от Пещера - се вие пътя за манастира, а тръгнеш ли наляво, съвсем след кратко ще се дивиш на хубостта на Пещерския водопад!

Думите му се оказаха самата истина!

Пещерският водопад Пещерският водопад 

Пещерският водопад

 

Гледката ме бе толкова запленила, че съвсем загубих представа за времето и вече бе станало обяд.

 

Въобще не ми се тръгваше, но исках да използвам хубавото време и да се поразходя още малко, затова хванах пътя за село Враня стена. Това което ме удивляваше бе, че селото се състоеше от цели 22 махали, пръснати по склоновете на Земенската и Рудина планина.

За образцово събиране на реколтата

Фасадата на изоставена къща във Враня стена Прозорецът на изоставена къща във Враня стена Кратуни Образцов гараж Просторът на живота Паметна плоча на чешма за първият учител в Радомирско Паметна плоча на чешма за първият учител в Радомирско - архимандрит Зинови П. Петров Природна забележителност Любопитко Фасада на изоставена къща във Враня стена Все още обитаема къща във Враня стена

По пътя обратно към село Пещера

По пътя обратно към село Пещера

Истинска находка