Горнобогоровски и Буховски манастир

Съвсем недалеч от село Горни Богоров се намира все още действащ мъжки манастир, строен в края на 19-ти век, в който се пази древен артефакт - камък с издълбан кръст за когото се носи старо предание, че е бил донесен от кръстоносците при едно от преминаванията им през тези земи. Преди време местни хора забелязали, че древният камък растял от година на година,  може би подхранван от човешките грехове.

Горнобогоровски и Буховски манастир

Съвсем недалеч от село Горни Богоров се намира все още действащ мъжки манастир, строен в края на 19-ти век, в който се пази древен артефакт - камък с издълбан кръст за когото се носи старо предание, че е бил донесен от кръстоносците при едно от преминаванията им през тези земи. Преди време местни хора забелязали, че древният камък растял от година на година,  може би подхранван от човешките грехове.

Входът на Горнобогоровския манастир Възпоменателен паметник Възпоменателен паметник на загиналите през войната

Малката църква към манастира Горнобогоровски и буховски манастир Иконостасът в Горнобогоровския манастир Светият кръст Камъкът на човешките души Улица в Горни Богоров  Горни Богоров Горни

 

Буховският манастир 'Света Мария Магдалена' е не действаща света обител, за която се предполага че е основана през XVI век. Знае се, че малката църква в пределите на манастира бива възстановена през далечната 1881г., ала в момента е под ключ и в нея не се извършват богослужения, за да не се повредят стенописите.

Входът към Буховския манастир Буховският манастир 'Света Мария Магдалена'   Църквата в манастира  Църквата в манастира