Меандрите на река Рибна

Досега бях снимал меандри на големи реки - Арда, Места, Бяла. И в сравнение с тези на река Рибна осъзнах, че големите меандри се снимат много по-лесно. За да заснема малките, но за сметка на това много на брой красиви, изумрудено зелени завойчета на река Рибна, се наложи да се катеря по дърветата.

Меандрите на река Рибна

Божествените места винаги откриваме случайно, без предварителна подготовка и без планиране. Те винаги са извън начертания ни маршрут, но същевременно са и много близо до него. Доста често от тах ни дели една-единствена крачка. Така се случи този път, когато намерих най-романтичното място в Западни Родопи - Меандрите на река Рибна.

Досега бях снимал меандри на големи реки - Арда, Места, Бяла. И в сравнение с тези на река Рибна осъзнах, че големите меандри се снимат много по-лесно. За да заснема малките, но за сметка на това много на брой красиви, изумрудено зелени завойчета на река Рибна, се наложи да се катеря по дърветата. Но и фотографията, като повечето начинания, изисква жертви. Важен е крайният резултат. Важна е насладата, която съм изпитал. И тази, която подарявам на вас...