Средновековната църква в село Гинци

Църквата "Св. Николай" в  с. Гинци е един от онези художествени паметници на културата, които се държат под ключ и се отварят само за големите християнски празници. До църковния храм води скромен селски път с изронен асфалт, който се вие нагоре между къщурки и ниви, а на един от завоите му ще видите отбивка вляво, която само след петдесетина метра ви отвежда до руините на стара постройка.

Средновековната църква в село Гинци

Църквата "Св. Николай" в  с. Гинци е един от онези художествени паметници на културата, които се държат под ключ и се отварят само за големите християнски празници. До църковния храм води скромен селски път с изронен асфалт, който се вие нагоре между къщурки и ниви, а на един от завоите му ще видите отбивка вляво, която само след петдесетина метра ви отвежда до руините на стара постройка. Съвсем до нея, но от другата страна на пътя, се намира и Божият дом.

Гинци Гинци Гинци      Гинци Гинци    Гинци Гинци

Въпреки че вратата е заключена и няма как да разгледате във вътрешността, покрай сградата има какво да се види. Точно до църквата ще попаднете на няколко наклонени оброчни кръста с полуизтрити надписа които свидетелстват за древното тайнство на това място. Говори се, че на приблизително 300 метра от тук има древно оброчище, но намирането му без помощта на местен човек е абсолютно невъзможно.

Гинци Гинци Гинци Гинци Гинци

Гинци

Гинци 

Гинци Гинци Гинци Гинци Гинци     Гинци