Тюрбето на Хазър баба в село Богомил

Годината е 1541-та. В село Текето (днешното село Богомил), разположено в подножието на Сакар планина,  кипи трескава работа по строежа на тюрбето-гробница в чест на Хазър баба – мъдрец и първият разпространител на исляма по тези земи. Цялото население от селата в околността се събира, за да помага с каквото може в градежа. Докато едни носят камъните, а други хоросана, майсторите привикани да построят мавзолея дават вещи наставления на помощниците си.

Тюрбето на Хазър баба в село Богомил

Годината е 1541-та. В село Текето (днешното село Богомил), разположено в подножието на Сакар планина,  кипи трескава работа по строежа на тюрбето-гробница в чест на Хазър баба – мъдрец и първият разпространител на исляма по тези земи. Цялото население от селата в околността се събира, за да помага с каквото може в градежа. Докато едни носят камъните, а други хоросана, майсторите привикани да построят мавзолея дават вещи наставления на помощниците си.

Великолепна арка над входа. За съжаление плочата с надпис отдавна е премахната.

Клони от короната на дърво, останали от изписването на вътрешността на тюрбето.

 Лъчите на изгряващото слънце проникват в храма и го изпълват с енергия.

 Тюрбето е било преустроено в православен религиозен храм, който е бил действащ до 1959г. За това напомня християнският кръст изписан от вътрешната страна над входа.

Тюрбето в село Богомил

 Куполът на тюрбето

 Мизерни останки от някогашното изписване на храма.