Най-затънтените родопски села - една история в снимки

Казват, че истинското богатство на една планина са хората, които я населяват. Какво се случва, обаче, когато те започнат да се топят??? Случва се неизбежното – селата започват да умират. С тях умират старите занаяти, традиции, спомени. А надежда за тяхното възраждане не се вижда. Поне в близко време. Опитахме се да подберем кадри от някои от най-затънтените родопски села, в които все още, напук на времето и несгодите, свети по някое прозорче. Ако отидете там, ще има кой да ви посрещне, нахрани и упъти. Докога ще е така – никой не може да каже.

Медени поляни
Медени поляни
1 / 5

1. Медени поляни

Селото е разположено в една от най-красивите местности в Западните Родопи, по горното поречие на река Доспатска. Лошата инфраструктура, водеща до него, е причината да поставим селото в графа „затънтени“, но от гледна точка на населението, можем да кажем, че Медени поляни е все още живо село, наброяващо около 650 жители. Интересен факт е, че хората от района са запазили свой специфичен бит и култура, които не са се променили с течение на векове.

Следваща