ФОТОГАЛЕРИЯ: Изоставеното училище в Орѐшец

Изоставеното училище в Орѐшец е едно от онези училища в които никога вече няма да се чуе детска глъч. Изоставено и непотребно никому, в него има нещо призрачно, но и същевременно тъжно. Спомени, свидетелства за образование от едно отминало време...

ФОТОГАЛЕРИЯ: Изоставеното училище в Орѐшец
Изоставеното училище в Орѐшец

Изоставеното училище в Орѐшец е едно от онези училища в които никога вече няма да се чуе детска глъч.  Изоставено и непотребно никому, в него има нещо призрачно, но и същевременно тъжно. Спомени, свидетелства за образование от едно отминало време...