Етикет: най-високата гара на Балканския полустров /1 267 м/